Феникси

Те, фениксите, не че не умират

И не че тях по-малко ги боли

Но някак въглен в пепелта намират

И раждат огън, дето не гори.

И тяхната пътека е трънлива:

Живот и смърт, а по средата – дим.

Ала да вдъхновяват си ги бива –

Та всеки феникс е непобедим!

И тихичко орлите им завиждат,

А патиците вдигат злобен грак.

Но фениксите – те не се обиждат.

Те тъй живеят – между плам и мрак.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *