Без теб

За мене без теб – няма никакъв смисъл…

Колко да сътворя, колко да съм изписала.

За мене без теб – като вятър без мелници,

Час след час, ден след ден – сивкави понеделници.

За мене без теб – всичко е черно-бяло

Като мисъл без цел, като изворче спряло.

За мене без теб – като лъч без посока,

Като равна черта, като пропаст дълбока.

Как ще бъде – не знам. Всеки ден е умиране.

Той – животът, е избор. Но защо го избираме?

Може би Бог за мен по звездите е писал,

Но за мене без теб – даже Бог е без смисъл…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *