Радостта от Живота

И толкоз години все нещо доказвах,

И толкоз години изкачвах Голготи…

Днес време дойде да си кажа: напразно

Не допусках във мен Радостта от живота.

Обещавам на вас, и на себе си също

Че ще имаме толкова нови моменти,

Ще танцуваме лудо, ще се прегръщаме

Ще живеем красиво, без страх, турбулентно…

Днес отварям сърцето си, от днес вече не искам

Да заспивам сама, тихо и безнадеждно.

Радостта от Живота в мене вече се плиска

Споделена, красива, нежна и безметежна

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *