Бездетно

И чужди ветрове сушат сълзите ми

И тебе все те няма и те  няма

И вече ничия съм мама.

И тъжно е, самотно, ветровито…

Дано да си добре, прекрасна моя

Зад всичките големи океани

И имаш лейкопласт за свойте рани

И да откриваш своите герои.

Криле да имаш, моето дете,

Високо да летиш, с мечти големи

Защото със изтръгнато сърце

Ще чакам да си спомниш и за мене…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *